Privacy voorwaarden

  • Dierenverjagers respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie. De persoonlijke gegevens zijn noodzakelijk voor transacties en zullen altijd vertrouwelijk en met zorg worden behandeld. De persoonlijke informatie zijn alle gegevens die in het bestelformulier zijn ingevuld en/of reeds in ons bezit zijn n.a.v. eerdere zakelijke transacties. Dierenverjagers zal uw persoonlijke gegevens gebruiken om de overeenkomst na te komen. De gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden tenzij deze rechtsreeks betrekking hebben op de door u en Dierenverjagers overeengekomen opdracht. U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (via fax, brief of e-mail) verzoek hiertoe aan Dierenverjagers te richten. Binnen 2 weken zal een overzicht van de aanwezige persoonsgegevens worden verstrekt. Indien u verbetering, aanvulling of verwijdering wenst, dient u dat schriftelijk te melden. Dierenverjagers zal dan in alle gevallen uw instructies onmiddellijk opvolgen, dan wel uw gegevens uit haar bestand verwijderen.