Disclaimer

 • Dierenverjagers, hierna te noemen, verleent u hierbij toegang tot Dierenverjagers en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
 • Dierenverjagers behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

 • Dierenverjagers spant zich in om de inhoud van Dierenverjagers zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen.
 • Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 • De op Dierenverjagers aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid.
 • Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Dierenverjagers.
 • Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op Dierenverjagers geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
 • U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Dierenverjagers.
 • Voor op Dierenverjagers opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Dierenverjagers nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

 • Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Dierenverjagers.
 • Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Dierenverjagers, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.